04 januari 2017

Utställning vid Galleri Zebra

Jag håller på och sammanställer det sista inför den fotoutsällning jag medverkar i tillsammans med sexton andraårsstuderande på Novias fotolinje där jag med jämna mellanrum tillbringar mina vardagar nuförtiden. Eftersom Finland fyller 100 år har vi i samarbete med Jakobstads museum
låtit oss inspireras av deras arkivbilder vilket har resulterat i helt olika verk. Min serie kallar jag för "Handelsesplanaden".

Välkommen på vernissage den 11.1 kl. 18–20 på Galleri Zebra i Karis.

"Med mina sammanflätade bilder av dåtid och nutid vill jag skapa en diskussion kring handel och konsumtion. Vad behöver vi egentligen? Vad är det vi köper? Vi behöver mat, en grunduppsättning av kläder och husgeråd men ibland behöver vi också köpa en känsla eller en upplevelse. Vad är rimlig konsumtion och när har vårt konsumerande övergått i frosseri. Vem har tillverkat det jag köper och vad har det för betydelse?

För hundra år sedan fanns det handelslag lite här och där, andelslag där medlemmarna ägde och drev sin verksamhet enligt samhällets behov, där vinsten var lika mycket kulturell som social och den ekonomiska vinningen sågs mer som ett medel och inte som mål. Genom att studera de goda delarna av dåtidens handelsfilosofi och paketera den med framtidens alla möjligheter kan vi finna delar till en bra balans i vårt sätt att livnära oss och konsumera."

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP